THỊ TRƯỜNG NGÀNH F&B: CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG VÀ THÁCH THỨC

Nhìn chung tình hình năm 2022 của ngành F&B khá ảm đạm, không đạt được những tăng trưởng như kỳ vọng. Cụ thể, tăng trưởng trung bình của ngành thấp hơn nhiều so với tăng trưởng trung bình của chỉ số SSI, chỉ đạt được 12% so với 34%. Nguyên nhân của sự tăng trưởng […]

5 điều mà các nhà hàng mới mở thường áp dụng

5 điều mà các nhà hàng mới mở thường áp dụng Bắt đầu 1 nhà hàng mới là một việc đầy tham vọng. . Nhiều nhà hàng khởi nghiệp bắt đầu vớimột giấc mơ, một trong đó bao gồm việc tạo ra một thực đơn tuyệt vời được phục vụ bên trong một nhà hàng với trang […]

7 VẤN ĐỀ PHỔ PHIẾN NHẤT MÀ CÁC NHÀ HÀNG THƯỜNG PHẢI ĐỐI MẶT

7 VẤN ĐỀ PHỔ PHIẾN NHẤT MÀ CÁC NHÀ HÀNG THƯỜNG PHẢI ĐỐI MẶT Ngành công nghiệp thực phẩm là 1 ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận và kèm theo đó cũng rất nhiều rủi ro, mức độ cạnh tranh cao. Theo nghiên cứu cho thấy 60% doanh nghiệp thất baị trong năm đầu […]