10 tiêu chuẩn thiết kế bếp nhà hàng chuyên nghiệp.

10 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ BẾP NHÀ HÀNG CHUYÊN NGHIỆP  Kinh doanh nhà hàng, nhà bếp là một yếu tố rất quan trọng, nó làm nên linh hồn bản sắc riêng cho mỗi nhà hàng. Đo đó việc thiết kế một căn bếp phù hợp để giúp việc nhà bếp vận hành hiệu quả một […]

NHỮNG SAI LẦM CỦA NHÀ HÀNG ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI LỢI NHUẬN

NHỮNG SAI LẦM CỦA NHÀ HÀNG ẢNH HƯỞNG TỚI LỢI NHUẬN  Lỗi thực phẩm và dịch vụ đang là 1 vấn đề rất nhiều nhà hàng gặp phải Có những lỗi , các bạn có thể chấp nhận được và nhanh chóng khắc phục nó, những cũng có những sai lầm, bạn phải mất rất […]