5 quy tắc thiết kế menu khiến khách hàng muốn gọi thêm món.

Thiết kế menu không đơn giản chỉ là một bản thiết kế bình thường nữa, mà đó là môn học về tâm lý. Menu ảnh hưởng đến tâm lý chọn món của khách hàng rất nhiều. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 quy tắc khiên khách hàng muốn gọi món nhiều hơn 1. Thu […]