Sử Lý Khó Khăn Cho Chủ Doanh Nghiệp

 

Kinh doanh nhà hàng không có đúng cũng không có sai chỉ có người thành công và người chưa thành công. Trong kinh doanh sẽ xuất hiện những vấn đề mà bạn phải tìm cách khắc phục vì càng để lâu thì nó sẽ sinh ra nhiều vấn đề khác.

Đặc biệt kinh doanh trong ngành F&B sẽ có những quy tắc, điều khoản và điều kiện đặc thù riêng, nếu bạn không nắm rõ chúng bạn sẽ khó lòng kinh doanh tốt được.

Đó chính là lý do vì sao bạn cần phải có những chuyên gia trong lĩnh vực F&B, những người nắm rõ về những quy tắc, điều khoản, điều kiện giúp bạn khắc phục được những vấn đề đó.

  • Kinh doanh có doanh thu nhưng không mang về lợi nhuận: Các bạn đã quản lý hết được những nguồn chi và những khoản phát sinh?
  • Chi phí marketing nhiều nhưng lại không hiệu quả: Bạn đã xem xét về kế hoạch?
  • Có quá nhiều vấn đề trong nhân sự: Bạn không biết nên thay đổi từ đâu?
Những vấn đề đó chúng tôi sẽ giúp bạn
  • Khảo sát đưa ra những vấn đề nhà hàng đang gặp phải dẫn đến bội chi.
  • Đưa ra giải pháp quản lý chi phí thực phẩm bao gồm cả những chi phí phát sinh
  • Đưa ra kế hoạch chi tiết bao gồm kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về chiến lược truyền thông marketing
  • Đào tạo lại bộ máy nhân sự từ quản lý, phục vụ tới bếp.

MĂM MĂM LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC.