SETUP THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

 
Không có gì đáng ngạc nhiên vơi việc setup một nhà hàng bạn phải làm rất nhiều công việc. Một chủ nhà hàng ban đầu sẽ mất một khoảng thời gian để lên ý tưởng thiết kế và hoàn thành từng chi tiết nhỏ.
Thường thì vấn đề thời gian và kinh nghiệm hạn chế sẽ khiến chủ nhà hàng gặp rất nhiều rắc rối. Để nhà hàng đi vào hoạt động tốt nhất, với tiến độ nhanh nhất , các chủ nhà hàng cần những đối tác nhiều kinh nghiệm hỗ trợ.

khi hợp tác với khách hàng MĂM MĂM sẽ: 

  1. Dựa trên ý tưởng và bản vẽ sơ bộ của khách hàng chúng tôi sẽ lên bản vẽ 2D và 3D để khách hàng có một cái nhìn tổng quát
  2. Tiến hành thi công, gián sát thi công, hoàn thiện đưa nhà hàng đi vào hoạt động
  3. Lên kế hoạch truyền thông marketing trong giai đoạn trước, trong và sau khai trương
  4. Trực tiếp quản lý và vận hành nhà hàng trong khoảng thời gian đầu để bộ máy nhân sự nắm rõ được những điều kiện, quy tắc cơ bản trong ngành F&B
  5. Thực hiện những dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng

ĐỒNG HÀNH CÙNG MĂM MĂM ĐỂ THOẢ SỨC SÁNG TẠO