Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO
18/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỦ KHO

 

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           Thủ kho

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           Kho

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Giám đốc điều hành

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

          

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý kho hàng của công ty./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

1

Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

-          Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/xuất hàng theo đúng quy định.

-          Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan.

-          Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.

 

2

Theo dõi hàng hoá xuất nhập tồn

-          Ghi phiếu nhập, phiếu xuất kho.

-          Trực tiếp nhập phiếu xuất vào phần mềm.

-          Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

 

3

Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

-          Đảm bảo tất cả các loại hàng hoá phải có định mức tồn kho tối thiểu.

-          Nếu số lượng hàng hoá xuất/nhập biến động, phải đề xuất GD thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

-          Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

 

4

Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

-          Định kỳ theo kế hoạch lập các phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng nhập khẩu.

-          Theo dõi quá trình nhập hàng, đôn đốc việc mua hàng.

-          Trực tiếp làm thủ tục mua hàng và theo dõi nhập hàng Thái Lan.

 

5

Sắp xếp hàng hoá trong kho

-          Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hoá trong kho.

-          Sắp xếp hàng hoá tránh bị ướt, đổ vỡ…

-          Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hoá.

 

6

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hoá trong kho

-          Sắp xếp hàng hoá trong kho đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

-          Với loại hàng mau hư thì phải quản lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. FIFO.

 

7

Tuân thủ quy định về PCCC và an toàn trong kho

-          Tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

-          Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ…

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Stt

Giờ

Nội dung công việc

1

Sáng

-          Trực tại kho để xuất hàng 9-11 h.

-          Có mặt tại văn phòng 11-12h để cập nhật phiếu xuất hàng và lưu chứng từ.

 

2

Chiều

-          Có mặt tại văn phòng 14 – 16h để cập nhật phiếu xuất hàng và lưu chứng từ.

-          Có mặt tại kho 16h30 – 18h để xuất hàng.

 

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

Thủ kho xác nhận

 

 

 

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước