Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
Cách phục vụ rượu vang phần 1
Kiến thức rượu vang phần 1
Kỹ năng phân biệt rượu thật, giả trong nhà hàng
Kỹ năng sử dụng và bảo quản thực phẩm trong nhà hàng
Kỹ năng lưu trữ hàng trong kho nhà hàng
Kỹ năng nhập hàng trong nhà hàng
Nghiệp vụ tiêu thụ hàng chậm luân chuyển trong nhà hàng
Nghiệp vụ quầy bar nhà hàng
Total:18 | Trang :2 Prev | 1 2 | Tiếp