Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV SALE AND MARKETING
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV VĂN PHÒNG & KẾ TOÁN
MẪU BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC RECEPTIONIST
Kỹ năng nghe, tiếp nhận đặt bàn (Reservation)
Kỹ năng phục vụ món ăn trong nhà hàng
Kỹ năng phục vụ đồ uống trong nhà hàng
Kỹ năng phục vụ của nhân viên bàn trong nhà hàng
Tiếp nhận order và ghi yêu cầu của khách hàng
Kỹ năng giao tiếp, ứng sử với khách hàng trong nhà hàng
Total:52 | Trang :3 Prev | 1 2 3 4 5 ... | Tiếp