Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Mẫu thiết kế nhà hàng đẹp »
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia
12/03/2010
Sau đây là những khách sạn đắt nhất thế giới

$15,500 a night – Imperial Suite, Park Hyatt-Vendôme, Paris, France
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
$16,000 a night – Royal Suite, Four Seasons George V, Paris, France
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
$17,500 a night – Royal Armleder Suite, Le Richemond, Geneva, Switzerland
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show

$18,000 a night – Royal Suite, Burj Al Arab, Dubai, United Arab Emirates
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
$18,200 – Ritz-Carlton Suite, The Ritz-Carlton, Moscow, Russia
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show

$25,000 a night – Bridge Suite at The Atlantis, Paradise Island, Bahamas
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show

$33,000 a night – Royal Penthouse Suite, President Wilson Hotel, Geneva, Switzerland
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
$34,000 a night – Ty Warner Penthouse, Four Seasons, New York
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
$40,000 a night – Hugh Hefner Sky Villa, Palms Casino Resort, Las Vegas
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show

$50,000 a night – Royal Villa at Grand Resort Lagonissi, Athens, Greece
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show
10 Khách sạn “siêu đắt” giành cho đại gia - 
http://www.tapchidiaoc.net
Play Slide Show

Tổng hợp

Tags: phòng khách đẹp , phòng ngủ đẹp , phòng tắm đẹp , vườn đẹp

.
(Theo damvacgolf.com)

Trở lại trang trước