Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV CHĂM SÓC CÂY CẢNH
01/09/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV CHĂM SÓC CÂY CẢNH

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

      Nhân viên lái xe

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

      Hành chánh

Ca

 

Quản lý trực tiếp

 

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

 

 

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.

 

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải

1

Vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ khu vực sân và đường nội bộ Công ty.

 

2

Quản lý cây cảnh của công ty .

-      Báo cáo tình hình chăm sóc, tăng giảm cây cảnh định kỳ hàng tháng.

-      Theo dõi quá trình mua bán cây cảnh.

-      Lập sơ đồ vị trí các loại cây cảnh và cập nhật định kỳ hàng tháng.

 

3

Thay mặt công ty giám sát cây cảnh thuê của nhà cung cấp

-      Trực tiếp nhận các loại cây cảnh của nhà cung cấp.

-      Kiểm tra chất lượng, số lượng theo như hợp đồng.

-      Thay mặt công ty giám sát quá trình chăm sóc cây của nhà cung cấp.

 

4

Quản lý các trang thiết bị sử dụng để chăm sóc cây cảnh.

-      Báo cáo tình hình sử dụng, tăng giảm dụng cụ hàng tháng.

-      Đề xuất mua mới các loại dụng cụ cần cho công việc.

 

5

Đề xuất, quản lý các loại vật tư sử dụng để chăm sóc cây cảnh.

-      Lập phiếu yêu cầu mua hàng với các loại vật tư sử dụng để chăm sóc cây cảnh.

-      Báo cáo số lượng sử dụng định kỳ hàng tháng cho phòng HCNS.

 

6

Thực hiện nghiệp vụ chăm sóc cây cảnh

-      Xây dựng kế hoạch chăm sóc định kỳ hàng tháng.

-      Đề xuất kịp thời và thực hiện các biện pháp để chăm sóc, bảo vệ cây.

-      Chịu trách nhiệm hoàn toàn về nghiệp vụ chăm sóc cây.

 

7

Vệ sinh cây cảnh, bồn và khu vực để cây cảnh, đảm bảo vệ sinh chung của nhà hàng

-      Chịu trách nhiệm vệ sinh cây cảnh, bồn cây cảnh và khu vực lân cận.

-      Đảm bảo vệ sinh và chăm sóc cây cảnh không ảnh hưởng đến vệ sinh chung của nhà hàng.

 

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

NV chăm sóc CC

Trưởng phòng HCNS

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước