Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN RỬA CHÉN
30/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN RỬA CHÉN

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

      Nhân viên lái xe

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

      Hành chánh

Ca

 

Quản lý trực tiếp

 

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

 

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Thực hiện công việc lái xe và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải

1

Vận hành máy rửa chén

-      Thực hiện theo đúng hướng dẫn vận hành

-      Quản lý số lượng hoá chất

-      Báo cáo sửa chữa.

 

2

Thực hiện việc rửa chén bát các loại

-      Nhận chén bát từ các bộ phận

-      Thực hiện rửa chén bát theo đúng hướng dẫn.

-      Sắp xếp chén bát theo từng loại sau khi đã rửa xong

-      Đảm bảo tiến độ cung cấp chén bát cho các bộ phận đúng hạn.

 

3

Vệ sinh khu vực bếp

-      Vệ sinh toàn bộ các khu vực của bếp 1 lần/ca.

-      Quản lý các dụng cụ vệ sinh được giao.

-      Đề xuất các dụng cụ, vật tư sử dụng cho việc vệ sinh của bếp.

 

4

Thực hiện các công việc khác do quản lý bếp giao.

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Ngày    tháng   năm 2007

NV rửa chén

Quản lý bếp

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước