Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý nhà hàng »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
26/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

           NV HCNS

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

           HCNS

Ca

 

Quản lý trực tiếp

           Giám đốc

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

           Giám đốc

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý hoạt động hành chính, nhân sự./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

Stt

Nhiệm vụ

Khái quát công việc

1

Tuyển dụng

-          Nhận các phiếu nhu cầu NS của các bộ phận.

-          Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt cho GD

-          Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt.

-          Theo dõi kết quả thử việc, tổ chức ký hợp đồng lao động thử việc, chính thức cho người lao động.

 

2

Đào tạo

-          Lập chương trình đào tạo định kỳ tháng, năm.

-          Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và ngoài công ty.

-          Đánh giá kết quả đào tạo.

-          Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện cho người lao động mới vào công ty về lịch sử hình thành, chính sách, nội quy lao động...

-          Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

 

4

Thực hiện các thủ tục nhân sự

-          Thực hiện theo đúng các thủ tục về nhân sự của công ty như: nghỉ việc riêng, nghỉ việc, lương và các chế độ, điều động, bổ nhiệm…

-          Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thực hiện các thủ tục, chính sách nhân sự.

 

5

Theo dõi và trực tiếp tính toán lương ,thưởng hàng tháng

-          Theo dõi việc chấm công.

-          Trực tiếp nhập số lượng công, lương cơ bản, thưởng…vào máy và in bảng lương trình GD duyệt.

-          Kết hợp kế toán thanh toán để chi trả lương cho NV.

 

6

Giải quyết khiếu nại, kỷ luật.

-          Nhận các biên bản kỷ luật, giấy khiếu nại của CNV.

-          Tổ chức việc giải quyết các khiếu nại, kỹ luật theo quy định.

 

7

Quản lý hồ sơ nhân sự

-          Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo quy định.

-          Cập nhật danh sách CNV toàn công ty định kỳ hàng tháng và báo cáo GD.

-          Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

-          Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản – công cụ -dụng cụ bảo hộ…

 

8

Thực hiện các thủ tục liên quan cơ quan nhà nước về lao động, hành chính

-          Thủ tục đăng ký lao động.

-          Thủ tục liên quan đến Bảo hiểm xã hội, y tế.

-          Phụ trách tiếp đoàn kiểm tra về lao động, hành chính.

 

9

Quản lý các công việc hành chính công ty

-          Quản lý biểu mẫu, tài liệu của công ty.

-          Trực tiếp quản lý văn phòng phẩm.

-          Trực tiếp quản lý hoạt động bảo trì, bảo vệ công ty.

-          Quản lý các máy móc, dụng cụ thuộc văn phòng công ty.

-          Thực hiện công tác văn thư hành chính của công ty.

-          Thực hiện các hoạt động hành chánh khác do GD giao.

 

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo bảng kế hoạch công việc tuần.

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

Phụ trách HCNS

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước