Xi ga cuba

Kiến thức nhà hàng » Tài liệu quản lý quầy bar »
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ QUẦY BAR
16/08/2009


BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ QUẦY BAR

 

 

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

 

Chức danh

 Quản lý bar

Thời gian làm việc

 

Bộ phận

 Bar

Ca

 

Quản lý trực tiếp

 Quản lý nhà hàng

Ngày nghỉ

 

Quản lý gián tiếp

 Tổng quản lý

 

 

 

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý hoạt động quầy bar thuộc nhà hàng được phân công./.

 

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

Diễn giải công việc

Yêu cầu

1

Đảm bảo chất  lượng trong bar

-      Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, hàng hoá đầu vào.

-      Xây dựng tiêu chuẩn các đồ uống.

-      Kiểm soát các bartender thực hiện đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng và trình bày đẹp.

-      Kiểm tra lại đồ uống đã làm trước khi phục vụ khách hàng

-          Pha chế đúng theo công thức của nhà hàng

-          Trang trí đẹp và đảm bảo thức ăn chất lượng tốt

-          Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại, định lượng

2

Quản lý hàng hoá quầy bar

-      Lên danh sách và yêu cầu đặt hàng cho bar hàng ngày và tổ chức nhận hàng từ kho theo quy trình quản lý hàng hoá kho.

-      Tổ chức quản lý, bảo quản hàng hoá tại quầy.

-      Kiểm soát số lượng nhập xuất tồn của bar hàng ngày.

-      Thực hiện quản lý Foodcosting với các loại rượu pha, sinh tố theo chỉ tiêu của nhà hàng.

-      Quản lý đúng định mức các vật dụng trang trí, vật dụng miễn phí dành cho khách.

-      Ghi các biên bản huỷ món hay huỷ NVL đối với quầy bar và thực hiện theo quy trình liên quan.

-          Xem số lượng có đủ để phục vụ, nếu thiếu yêu cầu đặt hàng ngày

3

Quản lý tài sản công cụ quầy bar

-          Kiểm tra và báo cáo số lượng tài sản, công cụ hàng tháng.

-          Xử lý các trường hợp hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ và báo cáo quản lý nhà hàng.

-          Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung.

-          Ngày ngày kiểm tra việc sử dụng tài sản công cụ của các NV quầy bar.

 

-          Nhắc  nhở  nhân viên lau mặt quầy bar, rửa cốc chén

-          Báo cáo ngay khi phát hiện sứt mẻ, mất vệ sinh, thiếu hụt..

4

Quản lý nhân sự quầy bar

-          Đề xuất tuyển dụng NV quầy bar.

-          Cùng quản lý nhà hàng tham gia kiểm tra, phỏng vấn, tuyển chọn NV.

-          Đánh giá nhân viên thử việc.

-          Đào tạo, kèm cặp nhân viên theo các quy trình nghiệp vụ quầy bar.

-          Đánh giá hiệu quả và năng lực của nhân viên.

 

-           

4

Điều hành hoạt động quầy bar

-          Sắp xếp lịch và bô trí công việc cho các nhân viên trong bar.

-          Phối hợp với quản lý nhà hàng giải quyết khi khách yêu cầu hủy đồ uống.

-          Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan hàng ngày.

-          Điều động nhân viên thực hiện công việc.

-          Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho NV.

-          Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của Quản lý nhà hàng.

-          Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc.

 

-          Trong trường hợp hủy thức ăn phải có chữ ký xác nhận của quản lý, head bar, 

5

Báo cáo và bàn giao công việc

-          Báo cáo với quản lý tất cả các sự cố xảy ra trong nhà hàng cho quản lý nhà hàng

-          Giao lại cho ca sau theo dõi.

-          Bàn giao ca phải đầy đủ thông tin và có mối liên kết chặt chẽ với đồng nghiệp

6

Thực hiện công việc pha chế

-          Đảm nhiệm việc pha chế tương tự mô tả công việc bartender khi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ pha chế.

-           

7

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

-           

-           

 

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

 

Ngoài các nghiệm vụ của quản lý dưới đây khi thực hiện công việc của quản lý, các công việc chi tiết hàng ngày thực hiện tương tự như của bartender khi làm công việc của bartender.

 

Stt

Giờ

Nội dung công việc

1

Đầu ca

-          Kiểm tra nhân sự trong ca.

-          Nhận thông tin đặt bàn hay yêu cầu khác từ quản lý nhà hàng

-          Xem xét hàng hoá và công cụ quầy bar

-          Phổ biến cho NV các nội dung công việc trong ca.

-          Chuẩn bị các công việc vào ca bao gồm kiểm tra hàng hoá, chuẩn bị vào ca theo quy trình chuẩn bị vào ca.

 

2

Trong ca

-          Kiểm tra nhân viên thực hiện công việc.

-          Kiểm tra đồ uống trước khi chuyển cho phục vụ.

-          Thực hiện công việc khác theo mô tả công việc head bar và bartender.

 

3

Cuối ca

-          Thu xếp công việc cuối ca.

-          Ghi báo cáo xuất nhập tồn.

-          Chuẩn bị các order hàng cho ngày hôm sau.

-          Báo cáo các công việc phát sinh, đánh giá công việc hàng ngày cho tổng quản lý.

 

 

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

 

Ngày    tháng   năm 2007

Quản lý bar

 

 

 

 

Quản lý nhà hàng

 

 

 

 

 

Phòng HCNS

Giám đốc

 

.
(Theo hieuchef)

Trở lại trang trước